Opieka nad dzieckiem z ADHD – 5 wskazówek

Wychowywanie dziecka z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, znanej częściej jako ADHD wiąże się z poważnymi wyzwaniami nie tylko dla rodziców, ale również dla innych osób z najbliższego otoczenia. Niestety, nie ma jednej, złotej rady, która pozwoli na całkowite okiełznanie takiego dziecka. Przede wszystkim, każdy przypadek ma inne stopnie nasilenia oraz zróżnicowane objawy. Pomocne okazuje się czerpanie korzyści z koncepcji psychologicznych, polegających na skoncentrowaniu na osobie bądź dostosowaniu wszystkiego do bieżących potrzeb.

Co to jest ADHD u dzieci?

ADHD to choroba, która powoduje, że dziecko nie posiada pełnej kontroli nad swoim zachowaniem i wyrzucaniu impulsów. W konsekwencji, dziecko w najmniej pożądanych momentach zachowuje się niewłaściwie. Dla rodziców, ważnym krokiem jest zaakceptowanie zastałej sytuacji. ADHD to funkcjonalna różnica pracy mózgu. Oczywiście, nie oznacza to, że dziecko nie może nauczyć się odróżniać dobra od zła, ale może potrzebować innych bodźców do kreowania swoich zachowań. Dlatego też, rodzice bądź opiekunowie muszą dostosować swoje własne sposoby interakcji z dzieckiem. Obejmuje mowę, gesty, język emocjonalny i środowisko fizyczne. Dla dziecka z ADHD niezbędna jest spójność. Trudne zachowania mogą być ograniczone, a dziecko może prawidłowo rozwijać się.

Jak wesprzeć swoje dziecko?

Rozwijaj jego hobby

Kiedy dziecko z ADHD wykonuje złożone zadanie, jest ono mniej podatne na rozproszenie. Dzieci z ADHD często rozpraszają się, jeśli zadanie nie jest wystarczająco trudne. Fachowo nazywa się to rozproszeniem uwagi. Przeciwieństwem rozproszenia jest tzw. hiper skupienie, czyli sytuacja, gdy dziecko jest tak skupione, że nie jest świadome co dzieje się w jego otoczeniu. Wiele hobby i zainteresowań wymaga wysokiego stopnia koncentracji, więc jeśli dziecko lubi wyzwania i potrafi się skupić podczas ich wykonywania, warto zachęcić je do kontynuowania. Wspieranie hobby pomoże w minimalizowaniu objawów ADHD.

Pochwal i zachęć

Dobre zachowanie dziecka należy wzmacniać pochwałami. Równie ważne jest, aby dzieci z ADHD nauczyły się, jakie zachowania są akceptowalne, a które zachowania są niedopuszczalne. Dziecko przyjmując pochwały, wie, że zrobiło coś dobrze i zgodnie z zasadami. Natomiast, brak pochwały będzie jednoznaczny z sytuacją niedopuszczalną.

Zapewnij plan dnia

Zaplanowanie całego dnia z dokładnym harmonogramem zajęć może pomóc ograniczyć niespodziewane zakłócenia. Wiedząc, czego się spodziewać po harmonogramie dnia, lepiej uspokoić dzieci z ADHD i wytłumaczyć im problem. Zapewnienie planu dnia może być również dobrym sposobem na wprowadzenie jakiegoś pierwiastka odpowiedzialności w życiu dziecka.

Zachęcaj do ćwiczeń

Nadmiar energii warto rozładować poprzez ćwiczenia, które mogą także pomóc w:

  • obniżeniu ryzyka depresji i lęku,
  • promowaniu koncentracji,
  • poprawie wzorców snu,
  • stymulowaniu mózgu.

Rodzice mogą zachęcać do aktywności fizycznej swoje dzieci, poprzez zakup ciekawych zabawek, takich jak piłki i skakanki, ucząc dziecko jazdy na rowerze lub zapisując je na zajęcia ze sportów zespołowych.

Zamień zadania w cel

Dla kogoś z ADHD niektóre zadania mogą być zbyt skomplikowane i odpychające. Tam, gdzie jest to możliwe, trudne zadania lepiej zamienić w długoterminowy cel. Oprócz upraszczania obrazu, może to regulować emocje związane z powodzeniem lub niepowodzeniem. Jeśli na przykład dziecko zostało poproszone o posprzątanie swojego pokoju, pomocne może być podzielenie go na mniejsze zadania, takie jak ścielenie łóżka, poukładanie zabawek na podłodze z powrotem do schowka lub składanie ubrań.