Azyle dla pieszych zwiększające bezpieczeństwo

koralewscy.pl krol (1) .jpg

Piesi są bardziej narażeni na wypadki niż inni uczestnicy ruchu drogowego. Przede wszystkim uderzenie samochodu, nawet przy niezbyt dużej prędkości powodować może poważne uszkodzenia ciała, ze zgonem w wyniku obrażeń włącznie. Nic więc dziwnego, że zarówno rządzący, jak i projektanci dróg szukają rozwiązań, które zwiększają bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Przejścia dla pieszych i ograniczenie prędkości przed nimi

Najbardziej ryzykowne dla pieszych jest zawsze przekraczanie jezdni. Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy brak jest bezpiecznego przejścia dla pieszych. Z tego względu projektanci nowych ciągów komunikacyjnych planują miejsca na przejścia dla pieszych, tak by były one bezpieczne. Miejsca szczególnie narażone na wypadki to zazwyczaj połączenie przejść dla pieszych z ograniczeniem prędkości – takie rozwiązania stosowane są przede wszystkim w okolicach szkół, przedszkoli i internatów. Wszystko po to, by zapewnić maksymalne bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.

Zmiany w przepisach ruchu drogowego, mające na celu poprawienie bezpieczeństwa na drodze

Wszyscy rządzący, niezależnie od frakcji politycznej, robią wszystko, aby przepisy ruchu drogowego zapewniały bezpieczeństwo pieszym i kierującym pojazdami. W ostatnich latach zmieniły się przepisy, gdy chodzi o bezwzględne pierwszeństwo przekraczającego jezdnię w dozwolonym miejscu. Dzięki temu kierowcy w okolicach pasów zachowują wzmożoną ostrożność i zmniejszają prędkość, jaką mają na liczniku. Drugim rozwiązaniem legislacyjnym jest zakaz korzystania z telefonu komórkowego na przejściu dla pieszych – to z kolei ma za zadanie zwiększyć spostrzegawczość pieszych i poprawić ich koncentrację. Wszystko po to, by zminimalizować ilość wypadków na drodze, szczególnie tych z udziałem pieszych.

Azyle dla pieszych – rozwiązanie stosowane przez projektantów dróg

Inne rozwiązanie, które implementuje coraz większa liczba projektantów dróg, to azyle dla pieszych. Wysepki w połowie przekraczanej jezdni pozwalają na łatwe przekroczenie jezdni przez osoby o ograniczonych możliwościach ruchowych. Azyle dla pieszych zwiększają również bezpieczeństwo, stanowiąc miejsce, gdzie pieszy może się zatrzymać w razie konieczności, bez potrzeby biegu na drugą stronę przejścia.

Więcej informacji znajdziesz na stronie azyle dla pieszych.