Podział kursów języka hiszpańskiego

Szkoły językowe pomagają wszystkim chętnym w nauce języków obcych. Ofertę kierują zwykle do osób o różnym poziomie zaawansowania, w różnym wieku i z różnymi doświadczeniami. Każdy poszczególny kurs hiszpańskiego może więc wyglądać nieco inaczej. Podziału szkoleń dokonuje się na podstawie kilku ważnych kryteriów.

Klasyfikacja na podstawie czasu trwania kursu

W tym przypadku dwoma najpopularniejszymi rozwiązaniami okażą się kursy krótkie oraz kursy długie. Te pierwsze odbywają się epizodycznie w ciągu roku i trwają najczęściej od dwóch do trzech tygodni. Bardzo często realizowane są bezpośrednio za granicą (w tym przypadku w Hiszpanii) i przyjmują formę wczasów bądź wyjazdów językowych.

Kursy długie, jak można się domyślić, są oczywiście znacznie dłuższe, ponieważ zazwyczaj w ich ramach zajęcia odbywają się przynajmniej przez kilka miesięcy, a czasem i cały rok. Z wybranych kursów hiszpańskiego można też skorzystać wyłącznie podczas wakacji bądź wybranych przerw świątecznych.

Kursy specjalistyczne nakierowane na konkretną branżę

Osoby, które korzystają ze specjalistycznych kursów hiszpańskiego, zazwyczaj potrafią porozumiewać się w tym języku, ale zależy im na podniesieniu językowych kwalifikacji w obrębie konkretnej dziedziny – zwykle jakiejś branży zawodowej. Specjalistyczne szkolenia kierowane są o przedstawicieli wielu profesji. Najpopularniejszą ich odmianą będzie na pewno kurs związany z językiem biznesu.

Inne warianty to natomiast kursy kierowane do prawników, kursy przeznaczone dla lekarzy bądź bankowców czy nauczycieli. W przypadku takich programów największy nacisk kładzie się na opanowywanie słownictwa charakterystycznego dla danej profesji.

Zajęcia prowadzone indywidualnie lub w grupie

Klasyczny kurs hiszpańskiego, organizowany w szkole językowej, będzie odbywać się w jakiejś grupie, jednakże nie każdemu może przypasować przyswajanie wiedzy w tłumie innych osób. Czasami lepiej jednak wybrać formę nauki typu „jeden na jeden”. To pozwoli nauczycielowi w pełni skoncentrować się wyłącznie na uczniu i jego umiejętnościach.

Oczywiście nawet takie indywidualne zajęcia prowadzone w ramach kursu hiszpańskiego mogą odbywać się bezpośrednio w szkole językowej. Często też przyjmują postać lekcji zdalnych, z których można korzystać wprost ze swojego domu.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy International House z Bielska Białej.