Jak rozpoznać pierwsze objawy udaru mózgu?

Rozpoznanie pierwszych objawów udaru mózgu może ocalić choremu życie. Jakie to objawy i co robić w takiej sytuacji?

Jak rozpoznać udar mózgu?

Udar mózgu to określenie czasowego niedokrwienia lub nagłego wylewu krwi w obrębie struktur mózgowych. Pojawia się niepostrzeżenie i może prowadzić do całkowitej niepełnosprawności albo śmierci chorego. Występuje w każdym wieku, także u młodych dorosłych. Do jego powstania przyczynia się nadciśnienie, tętniaki mózgu lub choroba zakrzepowo-zatorowa. Wczesne rozpoznanie objawów udaru może ocalić życie, dlatego szczególną uwagę warto zwrócić na następujące symptomy:

  • zaburzenia mowy powstałe na skutek niedokrwienia (fachowo określa się je mianem afazji),
  • opuszczony kącik ust u chorego,
  • występujące zazwyczaj jednostronnie zaburzenia widzenia,
  • zaburzenia koordynacji, które uniemożliwiają chwytanie przedmiotów,
  • jedno- lub dwustronne osłabienie siły mięśniowej w kończynach,
  • trudności z utrzymaniem równowagi,
  • silny ból głowy uniemożliwiający wykonanie jakiejkolwiek czynności,
  • zaburzenia świadomości,
  • osłabienie czucia,
  • utrata przytomności (przy udarze krwotocznym).

Objawy udaru mózgu mogą utrzymywać się nawet całą dobę, ale nie wolno zwlekać z wezwaniem pomocy. Pierwsze godziny po rozpoznaniu są decydujące dla chorego, dlatego powinien otrzymać natychmiastową pomoc medyczną.

Co robić, gdy bliska osoba ma udar?

Jeśli osoba bliska ma objawy udaru mózgu, powinno się wezwać pogotowie ratunkowe i przede wszystkim uspokoić pacjenta, o ile ten jest świadomy.Osoba z udarem może być przestraszona zaistniałą sytuacją, a dodatkowy stres tylko pogarsza sprawę. Warto poinformować ją, że pomoc jest w drodze i za chwilę będzie otoczona fachową opieką.

Wezwanie pogotowia wymaga podania podstawowych informacji o chorym. Jeśli to osoba bliska, warto udzielać precyzyjnych odpowiedzi. To od nich zależy szybkość reakcji dyspozytora.

Leczenie udaru rozpoczyna badanie przy użyciu tomografii komputerowej. Powinno być ono wykonane w czasie nie dłuższym niż 30 minut od momentu przyjęcia chorego na oddział. Przy udarze niedokrwiennym ma to ogromne znaczenie, ponieważ leczenie trombolityczne (rozpuszczające skrzeplinę) jest skuteczne tylko wtedy, gdy wdraża się je przed upływem 4 godzin od wystąpienia pierwszych symptomów. Przy udarze krwotocznym może być konieczna operacja neurochirurgiczna.