Programy umożliwiające dofinansowanie do fotowoltaiki

łukasz - ergos.pl - ergo (6).jpg

O dotacje do fotowoltaiki zdecydowanie warto się ubiegać, ponieważ uzyskane środki mogą w wielu wypadkach pokryć koszty związane z zakupem instalacji fotowoltaicznych. Ważne jest jednak w tym wypadku złożenie odpowiednich dokumentów we wskazanym czasie.

W jaki sposób można uzyskać dotacje?

Dotacje do fotowoltaiki można uzyskać na kilka sposobów. Jednym z nich jest ubieganie się o bezzwrotne dotacje. W tym wypadku uzyskiwana kwota jest stała lub uzależniona od mocy, która cechuje daną fotowoltaikę. Innym rodzajem dotacji jest kredyt. Tego rodzaju pożyczka jest zwykle niżej oprocentowana niż typowe kredyty gotówkowe czy hipoteczne. Finansowanie może być również realizowane za pomocą specjalnych programów.

Jakie programy umożliwiające pozyskanie środków finansowych można wymienić?

W ostatnich latach pojawiły się liczne projekty umożliwiające uzyskanie dotacji do fotowoltaiki. Wymienić można w tym wypadku choćby projekt „Mój Prąd” czy „Czyste Powietrze”. Wybrane programy kierowane są lub były do osób fizycznych, zaś inne do rolników czy przedsiębiorstw. Gospodarstwa rolne mogą korzystać z projektu „Agroenergia” i „Zielona energia”, zaś z programu „Energia Plus” korzystać mogli przedsiębiorcy.

Czy tego rodzaju projekty mają charakter ogólnokrajowy?

Tak. Wymienione powyżej programy umożliwiające dotacje do fotowoltaiki mają charakter ogólnokrajowy. Poza tym, dostępne są również projekty, które mają zasięg lokalny? Wśród projektów o nieco mniejszym zasięgu wymienia się między innymi pożyczkę „EKO-KLIMAT”. Tego rodzaju projekt realizowany jest na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W ich ramach możliwy jest zwrot do stu procent kosztów związanych z budową instalacji dotyczących odnawialnych źródeł energii. Wnioski w ramach tego projektu mogą być składane do października 2027 roku lub wyczerpania zapasów. Wśród tego rodzaju programów wymienia się również „Dotację warszawską”, która obowiązywała na terenie województwa mazowieckiego i umożliwiała uzyskanie maksymalnie piętnastu tysięcy złotych. Na terenie Pszczyny prowadzony był projekt, który miał na celu poprawę jakości powietrza w najbardziej zanieczyszczonych gminach i umożliwiał zwrot ponad połowy poniesionych kosztów. Na terenie województwa świętokrzyskiego dostępna była pożyczka o nazwie „Ochrona Atmosfery”, z której pokryć można było do stu procent kosztów związanych z zakupem i montażem instalacji, zaś mieszkańcy województwa śląskiego mogli korzystać z programu „50 kW na start”.